Dutch D&O insurance 2023 and why do you need it. (2024)

Aanhangwagen. Een casco aanhangwagenverzekering verzekert het bedrijf voor schade aan de aanhangwagen of oplegger. Bijvoorbeeld schade die ontstaat aan de aanhanger tijdens het rijden, bij werkzaamheden of tijdens ander gebruik in het verkeer. De aanhangerverzekering verzekert diefstal of beschadiging van de aanhanger. Bijvoorbeeld schade die ontstaat tijdens het rijden, werkzaamheden en ander gebruik in het verkeer. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) garandeert een maandelijkse uitkering door ziekte, burn-out, zwangerschap of een ongeval (tijdelijk) geen inkomen meer kunt verdienen. Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet als er niet meer gewerkt kan worden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt er door de verzekeringsmaatschappij een maandelijkse uitkering gedaan. De hoogte hiervan hangt af van het verzekerde bedrag en van hoeveel er nog gewerkt kan worden. Inkomen uit ander werk mag natuurlijk gewoon worden gehouden. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Arbodienst. Een arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arbo-verplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar MKB-bedrijven met werknemers meestal niet over beschikken. Vaak wordt er een digitale verbinding gelegd tussen de arbo-dienst en de verzekeringsmaatschappij van de verzuimverzekering. Hier de kosten, voorwaarden en informatie in combinatie met een verzuimverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheid.

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering verzekert een schade die de eigenaar, het bedrijf of de medewerkers veroorzaken bij anderen. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, ook wel afgekort tot AVB, vergoedt zowel letselschade aan personen, als de zaakschade aan spullen.

  • Maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen. Of door een ZZP-er die voor het bedrijf aan het werk is. En daarnaast kan schade van werknemers zelf opgelopen tijdens het werk verzekerd zijn. (werkgeversaansprakelijkheid).
  • Een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid kent meestal eenopzichtclausule. Dat betekent dat sommige schades niet vergoed worden als er sprake is van opzicht. Het kan soms verstandig zijn dit risico bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mee te verzekeren.

Bij bedrijfsaansprakelijkheid is het gebruikelijk te kiezen voor verzekerde bedragen met een bedrag van € 2.500.000,-. Als wij de gegevens ontvangen via ditAVB-formulierkunnen we meestal snel een premie afgeven.

Beroepsaansprakelijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan het beroep of bedrijf. Aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat er een fout maakt tijdens het werk zorgt dan voor juridische kosten en mogelijk een claim om de schade te betalen.

Er zijn altijd eerst juridische kosten en daarna dus de schadeclaim die betaald moet worden. Dat zijn soms kleine schadebedragen maar soms kan het ver buiten de financiële mogelijkheden terecht komen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt dan dat, er zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaalt. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Bestelauto. Met een bestelautoverzekering verzekert de schade die met de bestelauto of bestelbus wordt veroorzaakt. Dat kan met een WA-dekking (Wettelijke Aansprakelijkheid) of met een WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco. Met een cascodekking is de bestelauto ook verzekerd voor diefstal, ruitschade en schade door storm. Het kan gebeuren dat de bestelauto per ongeluk schade aan (voertuigen van) anderen veroorzaakt. Met de casco bestelautoverzekering is dan ook de schade aan de eigen auto verzekerd. Dus ook als de bestelauto gestolen wordt, of bij ruitschade of als iemand tegen de bestelauto aanrijdt. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Bedrijfsschade. Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u inkomsten die wordt misgelopen omdat het bedrijf stil komt te liggen. Bijvoorbeeld door schade aan een gebouw, het huurdersbelang, de inventaris, de voorraad of door milieuschade. Ook worden reconstructiekosten vaak vergoed. De bedrijfsschadeverzekering is ook bekend als omzetverlies-verzekering of bedrijfsstagnatie-verzekering. Door brand, storm of een andere verzekerde oorzaak kan het bedrijf (gedeeltelijk) stil komen te liggen. Het bedrijf heeft dan minder of geen inkomsten meer. Maar de kosten lopen gewoon door. En ook de winst wordt misgelopen. De vaste lasten samen met de nettowinst wordt de Brutowinst genoemd. Met een bedrijfsschadeverzekering wordt de gedaalde brutowinst vergoed. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen of toezichthouders verzekerd. Bijvoorbeeld financiële schade door een bestuurlijke fout die een bestuurder veroorzaakt. Bestuurders en toezichthouders zijn verplicht hun taken behoorlijk te vervullen. Ontstaat er schade door onbehoorlijk bestuur? Dan is het hele bestuur (hoofdelijk) van het bedrijf, vereniging, stichting of instelling persoonlijk aansprakelijk. Hier de premies, voorwaarden en informatie van stichtingen, VVE’s en BV’s.

CAR. Met een Construction All Risk (CAR) verzekering wordt de schade verzekerd die een (zelfstandig) aannemer, klusbedrijf, constructeur, opdrachtgever of architect veroorzaakt tijdens de bouw of verbouw van een pand. Schade aan het bouwwerk is gedekt. Net als schade aan hulpmaterialen, zoals steigers en gereedschappen als dat is meeverzekerd. Niet elke bedrijfsactiviteit brengt dezelfde risico’s met zich mee. Daarom is deze verzekering aangepast op het bedrijf of een eenmalig project. De CAR-verzekering wordt vaak zelfstandig afgesloten maar vaak als aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hier ( Bouw en klusbedrijf) de premies, voorwaarden en informatie. .

Cyber. Elk bedrijf heeft eenwettelijke verplichtingom op een veilige manier met gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Een cyberverzekering dekt de gevolgen van:Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. Een cyberverzekering is altijd inclusief assistentie van security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Eigen vervoerdersverzekering. Eigen vervoerverzekering verzekert vervoerde goederen en gereedschappen in de bestelauto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur is dus ook verzekerd. Ook ‘s avonds en ‘s nachts; 24 uur per dag. Er is meestal geen speciale beveiligingssysteem nodig maar levert wel vaak een korting op bij een wel beveiligde auto. Er is dus alleen verzekeringsdekking in een (bestel)auto. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Extra kosten. Onze extra kostenverzekering vergoedt extra kosten die gemaakt wordt om snel weer aan de slag te gaan na schade aan een gebouw, huurdersbelang, inventaris of voorraad. De kosten van verhuizing na een brand bijvoorbeeld, of als er u tijdelijk machines moeten worden gehuurd. Het gaat hier om alle extra kosten die gemaakt wordt om het bedrijf weer helemaal op de rit te krijgen nadat de bedrijfsvoering is stil komen te vallen. Verzekerd worden de extra kosten die gemaakt worden door een schade aan een gebouw, huurdersbelang, inventaris of voorraad op een adres. Het gaat om alle extra kosten die gemaakt om de normale bedrijfsvoering te hervatten. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Gebouwen. Een gebouwenverzekering verzekert een bedrijfspand of een ander opstal en alles dat daarbij hoort, tegen schade. Denk bijvoorbeeld ook aan funderingen, schuttingen of hekken, bijgebouwen, lichtmasten, slagbomen, koeling van de airconditioning en zonnepanelen. Een eigenaar van een bedrijfspand loopt bepaalde risico’s. Een inbraak, brand of storm kan grote gevolgen hebben voor het kantoor, winkelpand, werkplaats of magazijn. Een gebouwenverzekering zorgt ervoor dat er een verzekeringsdekking is voor schade. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Handelaarskenteken. Met een handelaarskentekenverzekering verzekert u schade die gemaakt wordt met een voertuig met een handelaarskenteken (groene plaat). Bijvoorbeeld schade die ontstaat als iemand een proefrit maakt. U bepaalt zelf of u een WA-dekking of een uitgebreidere dekking neemt. Met WA + Volledig Casco bent u ook verzekerd voor diefstal en schade aan het voertuig zelf. Met de handelaarskentekenverzekering verzekert u schade aan uw voertuigen met een handelaarskenteken (groene plaat). Bijvoorbeeld schade die klanten tijdens een proefrit maken of schade ontstaan tijdens testritten door uw personeel.

Handelsvoorraad. Met een handelsvoorraad verzekering verzekert u schade door of aan voertuigen die bestemd zijn om verkocht te worden aan klanten. Voertuigen in de showroom en op het bedrijfsterrein zijn verzekerd. U bepaalt zelf uw dekking. Een WA-dekking is verplicht. Met WA + Volledig Casco verzekert u ook schade aan uw eigen voorraad uitgebreid.Heeft u ook onderdelen op voorraad? Deze zijn niet meeverzekerd. Hiervoor kunt u aanvullend eenvoorraadverzekeringafsluiten. Voor u als handelaar is uw handelsvoorraad van groot belang. Deze wilt u dan ook goed verzekeren. Met een handelsvoorraadverzekering verzekert u schade aan auto’s in uw voorraad. Een WA-verzekering is wettelijk verplicht; ook kunt u kiezen voor een verzekering met volledig casco.

Huurdersbelang. Met een huurdersbelangverzekering wordt de schade verzekerd aan verbouwingen die zijn gedaan in het gebouw dat wordt gehuurd. Dus ook aanpassingen die vóór de huurtermijnen werden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een keuken of toiletgroep die is geplaatst. Of aan een vloer die de vorige huurder heeft laten leggen. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Inventaris. Met een inventarisverzekering worden alle spullen verzekerd die niet voor verkoop bedoeld zijn. De schade door diefstal, inbraak, brand, hagel, storm en water wordt met een inventarisverzekering vergoed.. Bij de inventaris horen alle zaken die nodig zijn voor het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan desktops, bureaus, stoelen en machines. De schade wordt vergoed op basis van de opgegeven dagwaarde of nieuwwaarde. De kans is groot dat er apparatuur, machines en andere bedrijfsmiddelen worden gebruikt. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Ongevallen collectief. Deze verzekering biedt financiële ondersteuning na een ongeval waarbij de betrokkene blijvend invalide is of overlijdt. De verzekeraars vergoeden als het ongeval plaatsvond tijdens werk, school of bij een verenigingsactiviteit. Maar ook tijdens bedrijfsuitjes. Een collectieve ongevallenverzekering is een sommenverzekering. De uitkering is niet gebaseerd op de daadwerkelijk geleden schade maar op het verzekerde bedrag.

Overlijdensrisico. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een levensverzekering die eenmalig een bedrag uitkeert als u binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Met de uitkering kunnen uw nabestaanden het wegvallen van het inkomen tijdelijk opvangen. Ook wordt de verzekering vaak gebruik als zakelijk oplossing. Denk aan het verzekeren van een vennoot, een keyman of een lening. Het is een verzekering waarmee er voor financiële rust gezorgd wordt. Welk bedrag er verzekerd moet worden en hoe lang de verzekering loopt, is relatief eenvoudig te bepalen.

Transport. De transport verzekering worden de handelsgoederen verzekerd tegen diefstal, schade en verlies. Niet alleen vervoer met de eigen bedrijfsauto maar ook transport dat wordt uitbesteed aan anderen (bijvoorbeeldDHLofPost.nl). Een transport verzekering zorgt dat er geen schade is als de vervoerder schade veroorzaakt. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Vervoerdersaansprakelijkheid. Een logistiek dienstverlener kan aansprakelijk worden gesteld als er tijdens het transport schade ontstaat aan de spullen van anderen. Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is het bedrijf verzekerd voor schade die ontstaat tijdens de opslag, behandeling en het vervoer van andermans spullen. Met de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering wordt de aansprakelijkheid verzekerd voor schade aan of verlies van spullen van een ander die worden vervoerd. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Handelsvoorraad. Met een voorraadverzekering worden de spullen verzekerd die worden verkocht, tegen schade en diefstal. Naast eindproducten zijn ook grond- en hulpstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal en producten die nog bewerkt worden, verzekerd. De handelsvoorraad zijn de goederen die bestemd zijn om te kunnen verkopen. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Verzuim. Is een medewerker ziek? Dan heeft de werkgever een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar (Vaak het eerste jaar 100% en het 2e jaar 70%). Met een verzuimverzekering worden die kosten voor loondoorbetaling verzekerd. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Vrachtwagen. Met een vrachtwagenverzekering verzekert u schade die u met uw vrachtwagen veroorzaakt. U bepaalt zelf os u een WA-dekking wilt of dat u kiest voor WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco. Met een cascodekking bent u ook verzekerd voor schade aan de vrachtwagen door bijvoorbeeld brand, storm of diefstal. Als ondernemer wilt u graag snel en veilig van A naar B komen. Maar een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Met de vrachtwagenverzekering bent u verzekerd voor schade met of aan uw vrachtwagen. U kiest uit 3 dekkingen. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Werkmaterieel rijdend (WAM-plichtig). Met deze verzekering worden de machines verzekerd voor schade. Denk dan aan rijdend werkmaterieel, zoals heftrucks, tractoren, graafmachines of andere rijdende machines. Zowel schade aan de machines zelf als schade aan de omgeving wordt vergoed. Naast de verplichte Wettelijke aansprakelijkheid, kan ook ene brand-diefstal of casco verzekeringsdekking worden gekozen. Soms aangevuld met inzittenden, eigen gebrek, accessoires en lading. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Werkmaterieel niet rijdend. Niet-rijdende materieelverzekering kan worden verzekerd voor diefstal en brand. Denk aan machines zoals aggregaten, grondboormachines, vaste kranen, betonpompen, etc. Tijdens werkzaamheden kan er schade ontstaan. ER zijn vaak twee keuzes: brand-diefstal of volledige casco verzekering. U kiest uit 3 dekkingen. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

WGA ERD. Bedrijfven kunnen ervoor kiezen om de WGA zelf uit te voeren gedurende 10 jaar dan wordt dat verzekerd. De werkgever is verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar is het bedrijf verplicht om de WGA-uitkeringen te betalen. Dit financiële risico wordt dan verzekerd met de WGA Eigenrisicodragersverzekering.

WIA excedent. Met een WIA-verzekeri verzekert het bedrijf het inkomen van het personeel als ze arbeidsongeschikt worden. Deze collectieve verzekering zorgt ervoor dat arbeidsongeschikte medewerkers een goed inkomen overhouden. Is er een medewerker die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is? Dan krijgt hij of zij een wettelijke (gemaximeerde) WIA-uitkering van het UWV. Met de WIA-verzekering vult de verzekeringsmaatschappij de uitkering van de overheid aan. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Zakelijke rechtsbijstand. De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt ondersteuning bij juridische conflicten en geeft onafhankelijke rechtshulp. Ook is er onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict. En natuurlijk altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures. Met de bedrijfsrechtsbijstandverzekering krijgt het bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door ervaren juristen en advocaten. Ook de eventuele kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten zijn verzekerd. De verzekering keert geen geld uit. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Zakelijke reis. Met een reisverzekering zijn medewerkers verzekerd voor schade die ze tijdens een zakelijke reis schade oplopen. Bijvoorbeeld door ziekte, een ongeluk of overlijden. Met een uitgebreide dekking worden ook schade aan bagage en kosten van annuleringen vergoed. Met de zakelijke reisverzekering zijn de personen die voor het bedrijf werken, verzekerd voor personenhulp en geneeskundige kosten als zij voor het werk op reis gaan. De verzekering kan worden uitgebreid worden met een dekking voor bagage of annulering. De verzekering geldt in de hele wereld. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Zakelijke motor. Met een zakelijke motorverzekering bent u verzekerd voor schade die u met uw zakelijke motor veroorzaakt. U bepaalt zelf uw dekking. Een WA-dekking is verplicht. Met WA + Volledig Casco bent u ook verzekerd voor diefstal, vandalisme en stormschade. Als ondernemer wilt u graag snel en veilig van A naar B komen. Maar een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Met de zakelijke motorverzekering bent u verzekerd voor schade met of aan uw motor. U kiest uit 3 dekkingen. Hier de premies, voorwaarden en informatie.

Zakelijke auto. Met een zakelijke autoverzekering wordt de schade verzekerd die met de bedrijfsauto wordt veroorzaakt. Dat kan met een wettelijke aansprakelijkheidsdekking (WA) of een uitgebreidere dekking WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco.

Zorg. Een collectieve zorgverzekering voor het bedrijf bestaat uit de verplichte basisverzekering en eventueel aanvullende verzekeringen en tandverzekeringen. De medewerkers kiezen zonder medische selectie zelf wat zij willen verzekeren.

Dutch D&O insurance 2023 and why do you need it. (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 6760

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.